[ad_1] [BESOK, PUASA TASU’A YUK] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lusa adalah harinya puasa sunnah Asyura’ (10 Muharram). Yuk ...