[ad_1] [SAMPAI JUMPA DI TAHAJUD TABARAK] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum. Ayah, Bunda, Abang, Kakak, InsyaAllah beberapa jam ...