[ad_1] [TAHAJUD TABARAK] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum. Ayah, Bunda, Abang, Kakak, insyaAllah “TAHAJUD TABARAK” akan ada lagi, ...