[ad_1] [BERKAH SELALU INDONESIA] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ...