[ad_1] [PAKSAKAN AKTIF] . . A’uudzubillaahiminasysyaithaanirrajiim. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Faktor kesuksesan dalam proses pembelajaran tahsin ialah menolak sikap pasif. Kuncinya, ...