[ad_1] [PROGRAM FASHAHATUL LISAN] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, Abang Kakak, yuk kenal lebih dekat dengan program ...