[ad_1] [SEMANGAT SEMARAK KEMERDEKAAN] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, Abang Kakak serta Ananda sekalian, jangan lupa ya ...