[ad_1] [SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Besar Balai Tahfizh Al-Qur’an Indonesia ...